You are here

परिचय

स्थानीय सुशासन प्रकृयामा जनता तथा स्थानीय सरकार वीचको सकारात्मक सहकार्य तथा सम्बन्धका आधारहरुमा जोड दिदै स्थानीय शासनको सुदृढिकरणमा टेवा दिने उद्देश्यले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय भित्र सुशासन प्रवद्र्धन शाखा भित्र संस्थागत स्थानीय शासन उत्तरदायी संयन्त्र एक संयन्त्रको रुपमा स्थापना गरिएको छ । स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) को (OUTPUT No 2 ) प्रतिफल नं. २ सम्वन्धी कार्य LGAF ले गर्दछ । यस संयन्त्रले स्थानीय निकायहरु (जिविस,गाविस, नपा) ले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा तथा स्थानीय विकास निर्माण संबन्धी कार्यसम्पादनमा सेवाग्राही प्रतिको जवाफदेहिता र पारदर्शितामा अभिवृद्धि गर्नुका साथै स्थानीय शासनमा खासगरी विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाती, महिला, अल्पसंख्यक र पिछडिएको वर्गको सहभागिता प्रवद्र्धन गरी नागरिक र स्थानीय निकायहरु बीचको संम्वन्धमा सुधार गरी सुशासन कायम गर्न टेवा पु¥याउँछ । यसका साथै जवाफदेहिताको माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा प्रदान गरिने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र मात्रामा सुधार आई प्रवाहित वस्तु तथा सेवा, सुविधामा आम नागरिकको पहुँचमा बृद्धि हुने र अन्ततोगत्वा नागरिकको जिविकोपार्जन/जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गर्दछ ।